Haqqimizda Xidmetler Ekspertler Sual ver Qanunvericilik Elaqe
 
ana səhifə
aze - eng - rus
 
 
Gömrük brokeri – fəaliyyəti Azərbayjan Respublikasının gömrük sərhədi vasitəsilə malları keçirən şəxsin tapşırığı ilə və onun hesabına öz adından malların gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə əməliyyatarın həyata keçirilməsindən və gömrük prosedurlarını həyata keçirən zaman digər vasitəçilik funksiyalarının yerinə yetirilməsindən ibarət olan, Azərbayjan Respublikasının qanunverijiliyinə əsasən yaradılmış kommersiya təşkilatıdır.

Müştəri və gömrük brokeri arasında münasibətlər müqavilə əsasında qurulur. Belə müqavilədə müştəri gömrük brokerinə öz adından, lakin müştərinin hesabına malların gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə bir və ya bir neçə əməliyyatların həyata keçirilməsini tapşırır.

1989-ji ildən etibarən öz adından malların gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə əməliyyatları həyata keçirən vasitəçilər qismində iştirak etmək ijazəsi, SSRİ DGK Bİ-nin 18.08.89-ju il tarixli 137 ¹-li (10.11.97-ji il tarixli redaksiyada) əmrinin 7-ji bölməsi ilə müəyyən edilmiş qaydalara müvafiq olaraq, «müqavilə əsasında deklarant» qismində gömrük orqanı kimi tanınmış təşkilatlara verilmişdi. Vasitəçi-deklarantlara «təşkilatın müqavilə əsasında deklarant qismində tanınması barədə» xüsusi şəhadətnamə verilirdi. 1997-ji ildə qəbul edilmiş Gömrük Məjəlləsi müəyyən etmişdir ki, malların deklarantı ya bu malları Azərbayjanın gömrük sərhədindən keçirən şəxs, ya da xüsusi lisenziyaya malik olan gömrük brokeri ola bilər. 1 iyun 2006-jı ildən etibarən Azərbayjanın Dövlət Gömrük Komitəsinin sərənjamı ilə gömrük brokeri yalnız Azərbayjan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin lisenziyasına malik olduğu halda işləyə bilər.

Gömrük brokerinin fəaliyyəti malların kateqoriyası və nəqliyyat növləri, həmçinin lisenziyanın fəaliyyət ərazisinin müəyyən edildiyi lisenziya şərtləri ilə məhdudlaşdırılır. Azərbayjanın DGK lisenziyasının alınması üçün gömrük brokeri bir sıra texniki tələbləri, bunlardan ən vajibi sayılan gömrük orqanları qarşısındakı öhdəliklərin təmin edilməsini yerinə yetirməlidir. Gömrük brokerinin öhdəliklərinin təmin edilmə üsulu kimi bank zəmanəti, malların girov qoyulması və ya pul vəsaitlərinin gömrük orqanlarına depozitə qoyulması ola bilər. Gömrük brokeri gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı tutulan gömrük rüsumlarının ödənilməsinə görə, həmçinin YGB-də qeyd olunan məlumatlara görə müştəri ilə birgə məsuliyyət daşıyır.


Gömrük brokerlərinin fəaliyyətini nizamlayan əsas normativ sənədlər aşağıdakılar hesab olunur:
  • 10 iyun 1997-ji il tarixli «Azərbayjan Respublikası Gömrük Məjəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında» Azərbayjan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbayjan Respublikasının Gömrük Məjəlləsi.
  • Azərbayjan Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş Gömrük brokeri haqqında Əsasnamə.
Gömrük brokeri gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə aşağıda qeyd olunan əməliyyatları həyata keçirir:
  • malların bəyan edilməsi;
  • gömrük orqanlarına lazımi sənədlərin və əlavə məlumatların təqdim edilməsi;
  • bəyan edilən malların təqdim edilməsi;
  • gömrük rüsumlarının, ƏDV və aksizlərin ödənişinin təmin olunması;
  • gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti üçün lazım olan digər əməliyyatlar.
Ən zəruri hal ondan ibarətdir ki, gömrük brokeri sadalanan funksiyaları kompleks şəkildə yerinə yetirməlidir, onların qismən yerinə yetirilməsinə yol verilmir.
 
Site by DreamArt © 2006
Bakı, Azərbaycan., Xocalı küç, 55, AGA Centre, 10 mərtəbə
Telefon: (994 12) 464-40-53; Faks: (+994 12) 464 42 34
E-poçt: office@transbroker.az, operations@transbroker.az; http://www.transbroker.az